Article

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation

, 25:3

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Investigation and curriculum analysis of the physiotherapy and rehabilitation faculty department/schools in turkey

  • H. Nilgün GürsesAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Email author 
  • , İpek AlemdaroğluAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Bezmialem Vakıf Üniversitesi
  • , Müberra TanriverdiAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Abstract

Purpose:

To investigate the physiotherapy and rehabilitation faculty department/schools in Turkey and analyze their curriculums.

Methods:

The faculty department/schools that are giving the education in the physiotherapy and rehabilitation field of science were determined from the websites of ‘The Council of Higher Education’ and ‘Turkish Republic Student Selection and Placement Center’. The establishment dates, quotas, graduations, curriculums and instructors of these department/ schools were analyzed.

Results:

Fifty-six university [32 government (%57.14), 24 foundation (%42.85)] in physiotherapy and rehabilitation field of science were determined according to the 2012 records. Thirty-seven (%66.07) universities and 2556 students have started the education and student quota was aproximately 64.86±19.62 people. Twenty-five (%67.5) of 37 faculty department/ school’s curriculum were available on website. Means of total course credits was 184.74±26.38, number of courses was 81.96±20.86 and hours was 245.08±43.64. Means of total number of professional courses, credits and hours were, respectively, 35.48±6.66, 88.18±15.68 and 161.60±30.01. A total of 191 lecturers were found to exist in faculty department/ schools and 148 (%77.48) of them were physiotherapists. It was determined that the number of physiotherapist lecturers per faculty department/schools was 4.54±6.18.

Discussion:

Insufficient number of physiotherapist lecturers caused the problem to open quotas and give education after graduation in some faculty department/schools. When the numbers and hours of the professional courses are considered, the necessity of physiotherapist lecturers in the opening of physiotherapy and rehabilitation faculty department/schools is determined. It must be indicated that curriculums should be standardized and websites should be updated.

Key words:

Curriculum physiotherapy rehabilitation education

Türkiye’de Fizyoterapi ve rehabilitasyon fakülte bölümü/yüksekokullarinin incelenmesi ve müfredat analizi

Özet

Amaç:

Türkiye’deki fizyoterapi ve rehabilitasyon fakülte bölümü/yüksekokullarının incelenmesi ve müfredat analizlerinin yapılmasıdır.

Yöntemler:

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bilim alanında eğitim veren fakülte bölümü/yüksekokulları Yüksek Öğretim Kurulu ve T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi web sayfalarından belirlenmiştir. Bu bölüm ve okulların kuruluş tarihleri, kontenjanları, mezun verip vermedikleri, müfredatları ve öğretim üye sayıları incelenmiştir.

Sonuçlar:

2012 kayıtlarına göre fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü/yüksekokulu kuran 56 üniversite [32 devlet (%57.14), 24 vakıf (%42.85)] belirlenmiştir. Üniversitelerin 37’sinde (%66.07) eğitimin başladığı, öğrenci kontenjanının ortalama 64.86±19.62 kişi olduğu; 2556 öğrencinin öğrenime başladığı belirlenmiştir. Web sayfası taramasından 37 fakülte bölümü/yüksekokulunun 25’inin (%67.5) müfredatına ulaşılmıştır. Toplam ders kredileri ortalama 184.74±26.38; ders sayıları 81.96±20.86; ders saatleri 245.08±43.64’tür. Toplam mesleki ders sayısı ortalama 35.48±6.66; kredisi 88.18±15.68; saati 161.60±30.01’dir. Fakülte bölümü/yüksekokullarında toplam 191 öğretim üyesi bulunduğu, bunların 148’inin (%77.48) fizyoterapist olduğu belirlenmiş ve fizyoterapist öğretim üyesi sayısının fakülte bölümü/yüksekokulu başına ortalama 4.54±6.18 olduğu hesaplanmıştır.

Tartışma:

Fizyoterapist öğretim üye sayılarının yeterli sayıya ulaşamaması bazı fakülte bölümü/yüksekokullarının kontenjan alamamasına, bazılarında ise mezuniyet sonrası eğitiminin yapılamamasına neden olmuştur. Meslek derslerinin sayısı ve saatleri göz önüne alındığında fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü/yüksekokullarının fizyoterapist öğretim üyeleri ile açılması, müfredatların standardize edilmesi ve web sitelerinin güncellenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Müfredat fizyoterapi rehabilitasyon eğitim