Article

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation

, 25:10

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Effect of ankle joint limitation on walking ability in different neuromuscular diseases

Research article
  • Pınar KayaAffiliated withİlk Alkım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Email author 
  • , İpek AlemdaroğluAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Bezmialem Vakıf Üniversitesi
  • , Öznur YilmazAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
  • , Ayşe KaradumanAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
  • , Haluk TopaloğluAffiliated withTıp Fakültesi, Pediatrik Nöroloji Ünitesi, Hacettepe Üniversitesi

Abstract

Purpose:

In this study, we aimed to investigate the impact of the ankle limitation on the walking ability among two groups that have different spatial distribution of the weakness.

Methods:

In total, 40 children at the levels 1-3 of the Brooke Lower Extremity Scale are included in this study. 20 of them have been diagnosed distal muscle weakness (mean ages: 12.9±3.3 year), and the other 20 have been proximal muscle weakness (mean ages: 9±3.1). The demographic information were recorded. Ankle joint limitation were measured with goniometer. Their ambulatory capacities were evaluated with the 6 minutes walk test (6MWT). Total walking distances in 6 minutes, strolls that taken, step counts, stride lengths, and cadences were saved.

Results:

There was not any significant difference between the groups with respect to the limitations in ankle joints’ movement and 6 minute total walking distance (p > 0.05). For the other 6MWT walking parametres, there was a statistically significant difference on the stride lengths in the test in favour of (to the good) the group with distal muscle weakness (p< 0.01). There was a negative correlation between the right (r=-0.579, p=0.01) and left (r=-0.445, p= 0.05) ankle dorsiflexion limitations and 6MWT results in the group with proximal muscle weakness.

Discussion:

The study showed the importance of the ankle joint motion on walking performance of the individuals beginning from early stages of their neuromuscular diseases (NMD), particularly on the walking performance of the children with muscular dystrophy with proximal muscle weakness.

Keywords

Muscular Dystrophy Stride Length Neuromuscular Disease Duchenne Muscular Dystrophy Proximal Muscle Weakness

FARKLI NÖROMUSKÜLER HASTALIKLARDA AYAK BİLEĞİ LİMİTASYONUNUN YÜRÜME BECERİSİ ÜZERİNE ETKİSİ

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Özet

Amaç:

Çalışmanın amacı farklı bölgesel kas zayıflığına sahip iki grupta (proksimal ve distal) ayak bileği limitasyonunun, yürüme becerisi üzerine olan etkisini araştırmak ve karşılaştırmak idi.

Yöntem:

Çalışmaya Brooke Alt Ekstremite Fonksiyonel Sınıflandırması’na göre devre 1-3, primer olarak proksimal kas tutulumu olan 20 çocuk (yaş ortalaması:9.05±3.1 yıl), ve distal kas tutulumu olan (yaş ortalaması:12.95±3.3 yıl) diğer 20 çocuk olmak üzere, toplam 40 çocuk dahil edildi. Çocukların demografik bilgileri kaydedildi. Ayak bileği eklem limitasyonu gonyometre ile ölçüldü. Yürüme kapasiteleri, 6 dakika yürüme testi (6DYT) ile değerlendirildi. 6 dakikadaki yürüme mesafesi, attıkları tur, adım sayısı, adım uzunlukları ve kadansları kaydedildi.

Sonuçlar:

Çalışmada ayak bileği dorsifleksiyon limitasyonu ve 6 dakikada yürüdükleri toplam mesafe açısından gruplar arasında fark bulunmadı (p>0.05). 6DYT’nin diğer performans parametreleri açısından, test sırasındaki adım uzunluklarında distal kas tutulumlu grup lehine istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.01). Proksimal tutulumlu grupta 6 dakika süresince yürünen toplam mesafe ve sağ ve sol ayak bileği limitasyon sonuçları arasında; sağ (r= -0.579, p= 0.01) ve sol (r=-0.445, p= 0.05) negatif yönde, orta kuvvette, istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu (p<0.05).

Tartışma:

Çalışmanın sonuçları NMH’ye sahip bireylerde, özellikle de proksimal kas zayıflığının hakim olduğu musküler distrofili çocuklarda hastalıklarının erken dönemlerinden itibaren ayak bileği eklem hareket açıklığının yürüme performansı üzerindeki önemini ortaya koymuştur.