Research article

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation

, 25:16

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Diz osteoartrit şiddetinin yürüyüşün kinematik parametreleri üzerine etkileri

  • Serkan TaşAffiliated withHacettepe Üniversitesi Gün Hastanesi Beytepe Email author 
  • , Aysun BakiAffiliated withFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Sıhhiye Kampüsü Altındağ, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • , Yıldız ErdoğanoğluAffiliated withFakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Topkapı-İstanbul, Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri
  • , Eda AkbaşAffiliated withSağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Esenköy Kozlu-Zonguldak, Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak
  • , Gizem İrem KinikliAffiliated withFizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Sıhhıye Kampüsü Altındağ-Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
  • , Zafer ErdenAffiliated withFizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Sıhhıye Kampüsü Altındağ-Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
  • , Kezban Y. BayramlarAffiliated withBilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Şahinbey-Gaziantep, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık

Öz

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, diz osteoartritli bireylerin yürüyüşünde, hastalığın progresyonu içerisinde meydana gelen değişikliklerin 3-boyutlu yürüme analizi sistemleri ile araştırılıp sağlıklı bireylerle karşılaştırılmasıydı.

Yöntemler:

Çalışma gruplarına, Kellgren-Lawrence radyolojik skalasına göre Evre I-II ve III bilateral diz osteoartrit tanısı olan 41-65 yaşları arasında (54.02±6.58) toplam 45 birey (36 kadın, 9 erkek), sağlıklı kontrol grubuna 48-61 yaşları arasında (53.21±4.42) 14 sağlıklı birey (12 kadın, 2 erkek) dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen bireylerin yürüyüşleri, 6 infrared kamera ve 2 kuvvet platformundan oluşan Vicon Yürüme Analizi Sistemleri ile değerlendirildi.

Sonuçlar:

Sallanma fazında diz fleksiyon ve total diz fleksiyon hareket açıklığı parametrelerinde, Evre II ve III gruplarının değerlerinin kontrol grubunun değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaldığı bulundu (p<0.008). Yürüme hızı parametresinde Evre III grubunun değerleri, Evre I ve kontrol grubuna göre, Evre II grubunun değerleri ise kontrol grubunun değerlerine göre belirgin azalma gösteriyordu (p<0.008). Çift adım uzunluğu parametresinde ise Evre III grubunun değerlerinin Evre I ve kontrol grubuna göre azaldığı bulundu (p<0.001).

Tartışma:

Diz osteoartritli hastalarda bulunan en belirgin kinematik değişiklikler sallanma fazında diz fleksiyon açısı, yürüme hızı ve çift adım uzunluğundaki azalmaydı. Bu değişikliklerin osteoartritin şiddetindeki artmaya bağlı olarak belirginleştiği görüldü. Sallanma fazında diz fleksiyon açısındaki azalmanın önemli bir nedeninin yürüme hızındaki azalma olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler:

Osteoartrit Diz Yürüme Biyomekanik

Effects of knee osteoarthritis severity on kinematic gait parameters

Abstract

Purpose:

The aim of this study was to investigate gait differences via 3-D gait analysis system through osteoarthritis progression in patients with knee osteoarthritis and compare the results with healthy individuals.

Methods:

According to Kellgren-Lawrence radiologic classification Grade I-II and III, a total of 45 patients (mean age: 54.02±6.58 years) with (aged between 41-65 years) bilateral knee osteoarthritis (female:36, male:9) and 14 (aged between 48-61 years) healthy individuals (mean age: 53.21±4.42 years; female:12, male:2) participated in the study. Gait analysis was performed via Vicon Gait Analysis System consisted of 6 infrared cameras and 2 force platforms.

Results:

Knee flexion during swing phase and total knee flexion range of motion parameters were statistically lower in Grade II and III groups than the controls (p<0.008). Gait speed parameter was significantly slower in patients with Grade III group than Grade I and control groups. In addition, gait speed parameter was lower in Grade II than control groups (p<0.008). There was significant decrease in stride length parameter in Grade III group compared to Grade I and control groups (p<0.001).

Discussion:

Distinctive kinematic changes were decrease in knee flexion angle during swing phase, gait speed and stride length parameters in patients with knee osteoarthritis. These variations were obvious accompanying with the severity of osteoarthritis. The possible reason for decrease in knee flexion angle during swing phase was thought decrease in gait speed.

Keywords

Osteoarthritis Knee Gait Biomechanics