Araştirma makalesi

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation

, 25:17

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Adölesan kadin sporcularda spor tipi ve açisal hizin hamstring quadriceps kuvvet oranina etkisi

  • Gülcan HarputAffiliated withDepartment of Physiotherapy and Rehabilitation, Hacettepe University, Faculty of Health Sciences Email author 
  • , Filiz ÇolakoğluAffiliated withSchool of Physical Education and Sports, Gazi University
  • , Gül BaltaciAffiliated withDepartment of Physiotherapy and Rehabilitation, Hacettepe University, Faculty of Health Sciences

Öz

Amaç:

Bu kesitsel çalışmanın amacı adölesan kadın sporcularda farklı açısal hızların ve spor tipinin hamstring quadriceps kuvvet oranına olan etkisini araştırmaktı.

Yöntemler:

Çalışmaya 74 adölesan kadın birey (futbol: 24, voleybol: 25, fiziksel aktif: 25) dahil edildi. İzokinetik sistem (IsoMed®2000 D&R GmbH, Germany) hamstring ve quadriceps kas kuvvetlerini ölçmek için kullanıldı. Hamstring:quadriceps kuvvet oranı (H:Q), 180°/s ve 60°/s açısal hızlarda ölçülen maksimum hamstring zirve torkunun maksimum quadriceps zirve torkuna bölünmesiyle hesaplandı.

Sonuçlar:

Spor tipi ve açısal hız arasındaki ilişki H:Q oranı için anlamlı bulundu (F(2,148) = 3.68, p=0.02). 180 °/s açısal hızdaki H:Q oranı voleybol oyuncularında daha düşük bulundu (p<0.001).

Tartışma:

Voleybol oyuncularının H:Q oranı düşük olduğundan, bu sporcuların eğitim programında hamstring ve quadriceps kas kuvvet dengesine daha fazla önem verilmelidir. Bunun yanında 180°/s açısal hızı, farklı spor dalı uğraşan sporcuların H:Q oran farklılığını ortaya çıkarmada daha etkili olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler:

Kas kuvveti Diz Adölesan

Effects of sport type and angular velocity on hamstring to quadriceps strength ratio in adolescent female athletes

Abstract

Purpose:

The aim of this cross-sectional study was to investigate the effects of different angular velocities and sport types on hamstring to quadriceps ratio in adolescent female athletes.

Methods:

74 adolescent female subjects (soccer: 24, volleyball: 25, physically active subjects: 25) participated in this study. Isokinetic dynamometer (IsoMed®2000 D&R GmbH, Germany) was used for measuring quadriceps and hamstring strength. To calculate the hamstring to quadriceps (H:Q) ratio, the maximum peak torque value of hamstring muscles was divided to maximum peak torque value of quadriceps muscles at 180°/s and 60°/s angular velocities.

Results:

The interaction between sport type and angular velocity was found significant for H:Q ratio (F(2,148)= 3.68, p=0.02). In 180°/s, H:Q ratio was significantly lower in volleyball players when compared to soccer players and physically active subjects (p<0.001).

Discussion:

As volleyball players had low H:Q ratio, strength training programs for volleyball players should more focus on strength balance of hamstring and quadriceps muscles. Besides, 180°/s angular velocity may be more efficient to reveal the difference of H:Q ratio among athletes doing different sports.

Keywords:

Muscle strength Knee Adolescent