Research article

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation

, 25:19

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

A comparison of pulmonary function and respiratory muscle strength between breast cancer survivors and healthy subjects

  • Naciye Vardar-yağliAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Email author 
  • , Gül ŞenerAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
  • , Melda SağlamAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
  • , Deniz İnal ınceAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
  • , Ebru Çalik kütükçüAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
  • , Hülya ArikanAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
  • , Sema SavciAffiliated withFizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Dokuz Eylül Üniversitesi
  • , Kadri AltundağAffiliated withTıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi
  • , Tezer KutlukAffiliated withTıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi

Abstract

Purpose:

Breast cancer is the most commonly diagnosed cancer in women in Turkey as well as all over the world. Treatments may affect respiratory function. The purpose of the study was to compare pulmonary function and respiratory muscle strength in women with breast cancer and healthy subjects.

Methods:

A total of 40 women, 20 women with breast cancer (Stage I and II, age: 43.6 ± 4.7 years, disease duration: 5.3±0.4 years) and 20 healthy volunteers (age: 40.1±8.3 years), were included in the study. Subjects’ physical and demographic characteristics were recorded. Time from the diagnosis and medical treatments were recorded. Pulmonary function testing was performed. Forced vital capacity (FVC), forced expiratory volume in one second (FEV1), FEV1/FVC ratio, peak expiratory flow rate (PEF) and forced expiratory flow from 25% to 75% (FEF25-75%) were recorded. Inspiratory and expiratory muscle strength (MIP and MEP, respectively) was measured using a portable mouth pressure device.

Results:

Breast cancer patients’ FEV1, FEV1/FVC ratio, PEF, and FEF25-75% values were significantly lower than those of healthy subjects (p<0.05). There were no statistically significant differences in MIP and MEP between the groups (p>0.05).

Conclusion:

According to the results of the study, pulmonary function testing in patients with breast cancer is affected whereas respiratory muscle strength was preserved. Assessment of pulmonary function is thought to be necessary in individuals with breast cancer beginning from the diagnosis of the disease.

Keywords:

Breast cancer Lung function Respiratory muscle strength

Meme kanseri olan kadinlarda ve sağlikli kişilerde pulmoner fonksiyonlar ve solunum kas kuvvetinin karşilaştirilmasi

Öz

Amaç:

Meme kanseri dünyada ve Türkiye’de kadınlarda en sık tanı alan kanser tipidir. Yapılan tedaviler, solunum fonksiyonlarını etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, meme kanseri olan kadınlar ve sağlıklı kişilerle solunum fonksiyonlarının ve solunum kas kuvvetinin karşılaştırılmasıydı.

Yöntemler:

çalışmaya 20 meme kanserli kadın hasta (Evre I ve II, yaş: 43.6±4.7 yıl, hastalık süresi: 5.3±0.4 yıl) ve 20 sağlıklı birey (yaş: 40.1±8.3 yıl) olmak üzere toplam 40 birey alındı. Bireylerin fiziksel ve demografik özellikleri kaydedildi. Meme kanserli olgularda tanı süresi, aldıkları medikal tedaviler kaydedildi. Bireylere solunum fonksiyon testi yapıldı. Zorlu vital kapasite (FVC), birinci saniyedeki zorlu ekspiratuar volüm (FEV1), FEV1/FVC oranı, tepe akım hızı (PEF) ve zorlu ekspiratuar akımın % 25-75’i (FEF%25-75) kaydedildi. Solunum kas kuvveti, taşınabilir ağız basıncı ölçüm cihazı ile maksimal inspiratuar ve ekspiratuar basınç (MİP ve MEP) ölçümü ile, değerlendirildi.

Sonuçlar:

Meme kanserli olguların FEV1, FEV1/FVC oranı, PEF ve FEF%25-75 değerleri sağlıklı olgulardan anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.05). İki grubun MİP ve MEP değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05).

Tartışma:

çalışmanın sonuçlarına göre meme kanserli bireylerde solunum fonksiyonlarının etkilendiği buna karşılık solunum kas kuvvetinin korunduğu belirlendi. Meme kanserli bireylerin solunum fonksiyonlarının tanı aşamasından itibaren değerlendirilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler:

Meme kanseri Solunum fonksiyonları Solunum kas kuvveti