Research article

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation

, 26:4

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

The effects of exercise program on satisfaction level in unilateral above knee amputees

  • Bahar AnaforoğluAffiliated withSağlık bilimleri fakültesi fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü atatürk eğitim ve araştırma hastanesi fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, Yıldırım Beyazıt üniversitesi Email author 
  • , Fatih ErbahçeciAffiliated withHacettepe üniversitesi, Sağlık bilimleri fakültesi fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü
  • , Emine Handan TüzünAffiliated withKırıkkale üniversitesi, Sağlık bilimleri fakültesi fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü
  • , Emel SönmezerAffiliated withBaşkent üniversitesi, Sağlık bilimleri fakültesi fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü

Abstract

Purpose:

To investigate the effects of exercise program performed under the supervision of a physiotherapist, on prosthetic satisfaction level in unilateral above knee amputees.

Methods:

19 unilateral above knee amputees, with the mean age of 39.3±12.8 years were enrolled in this study. The sociodemographic and clinical characteristics and properties of the prostheses of the participants were recorded. All cases attended to a 10 session exercise program. They continued the exercises after the program finished. The satisfaction level of the patients concerning comfort, appearance weight of the prosthesis and walking with prosthesis were assessed by Visual Analog Scale (VAS) before and 2 months after the treatment.

Results:

When compared pre and post-treatment results, comfort of the prosthesis (p=0.048), satisfaction with the appearence of prosthesis (p=0.01), and walking ability (p=0.033) were statistically different.

Discussion:

In the present study, it is demonstrated that the exercise program affected prosthetic satisfaction levels positively in unilateral above knee amputees.

Keywords:

Amputee patient satisfaction rehabilitation exercise physiotherapy

Tek tarafli dız üstü amputelerde uygulanan egzersız programinin protezle ılgılı memnunıyet düzeyıne etkısı

Öz

Amaç:

Fizyoterapist gözlemi altında yaptırılan egzersiz programının tek taraflı diz üstü amputelerde protezle ilgili memnuniyet düzeyi üzerine etkisinin araştırılmasıydı.

Yöntemler:

Çalışmaya yaş ortalamaları 39.3±12.8 yıl olan 19 unilateral diz üstü ampute katıldı. Olguların sosyodemografik, klinik ve proteze ait özellikleri kaydedildi. Olgular 10 seans boyunca egzersiz programına katıldı. Olgular, program bittikten sonra da egzersizlere devam ettiler. Protezin rahatlığı, görünüşü, ağırlığı ve protezle yürümeye ilişkin hastaların memnuniyet düzeyi tedavi öncesi ve tedaviden 2 ay sonra olmak üzere Vizüel Analog Skalası (VAS) ile değerlendirildi.

Sonuçlar:

Tedavi öncesi ve sonrası değerlendirmeler karşılaştırıldığında protezin rahatlığı (p=0.048), görünüşü (p=0.010) ve protezle yürüme (p=0.033) ile ilgili hastaların memnuniyet düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bulundu.

Tartışma:

Çalışmamızda, tek taraflı diz üstü amputelere uygulanan egzersiz programı, amputelerin protezle ilgili memnuniyet düzeylerini olumlu yönde etkilemiştir.

Anahtar Kelimeler:

Ampute hasta memnuniyeti rehabilitasyon egzersiz fizyoterapi