Research article

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation

, 26:13

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Determination of grip contact areas with stereologic measurement in children with hemiparetic cerebral palsy

  • Burcu Semin AKELAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
  • , Aynur DEMİRELAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü, Hacettepe Üniversitesi Email author 
  • , Gül BALTACIAffiliated withSağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü, Hacettepe Üniversitesi

Abstract

Purpose:

The aim of the study is to present a method used to estimate hand and finger contact areas on different sized objects and compare results of children with Cerebral Palsy (CP) with healthy peers.

Methods:

A total of 51 children, 26 with hemiparetic CP classified as I or II according to Manuel Ability Classification System and had 1 or 1+ level spasticity as to Modified Ashworth Scale and 25 healthy peers were included to the study. The contact area was calculated by the Cavalieri principle of stereological estimation after children grasped cylindrical objects having diameters of 2.5, 4 and 5 cm.

Results:

The contact areas were found to be different at the thenar side for the grasped object with 2.5 cm diameter, and at the hypothenar side for the objects with 4 and 5 cm diameters (p<0.05).

Discussion:

Clinicians are more interested with thumb since the contribution of adductor spasticity in CP. However, hypothenar contribution should be also considered especially with objects having larger diameters. The data gained from the study can guide rehabilitation efforts towards improving hand function.

Keywords:

Cerebral Palsy Hand Muscle Spasticity Hand Strength

Hemıparetık serebral palsı’lı çocuklarda kavrama temas alaninin stereolojik yöntemle belırlenmesı

Öz

Amaç:

Çalışmanın amacı farklı boyuttaki objelerde parmak ve el temas alanını hesaplamak için bir yöntem sunmak ve Serebral Palsi’li çocukların sonuçlarını sağlıklı grupla karşılaştırmaktır.

Yöntemler:

Manuel yetenek sınıflama sistemi’ne göre I veya II kavrama seviyesi bulunan, Modifiye Ashworth Skalasına göre 1 ya da 1+ seviyelerinde spastisiteye sahip olan 26 hemiparetik Serebral Palsi’li ve 25 sağlıklı toplam 51 çocuk çalışmaya alınmıştır. Çapları 2,5, 4 ve 5 cm olan silindirik objeler çocuklar tarafından kavrandıktan sonra temas alanları Cavalieri prensibi stereolojik ölçüm yöntemi ile hesaplanmıştır.

Sonuç:

Kavrama temas alanı 2,5 cm çaplı obje üzerinde tenar bölgede, 4 ve 5 cm çaplı obje üzerinde ise hipotenar bolgede istatistiksel olarak farklı bulunmuştur (p<0.05).

Tartışma:

Klinisyenler Serebral palside adduktor spastisitesi nedeniyle baş parmakla daha fazla ilgilenmektedir. Buna karşın, özellikle büyük çaplı obje kavraması sırasında dikkat hipotenar bölgeye de verilmelidir. Çalışma ile elde edilen veriler el fonksiyonunu geliştirmede yol gösterebilir.

Anahtar kelime:

Serebral Palsi El Kas Spastisitesi El kuvveti