Research article

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation

, 26:14

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

The relation of hallux valgus severity with foot function and balance in older men

  • Yasemin KAVLAKAffiliated withSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Email author 

Abstract

Purpose:

The aim of this study was to investigate the relationship between hallux valgus and foot function and balance in older men.

Methods:

One hundred and six feet of 53 elderly men (mean age: 73.79±7.08 years) were evaluated in this research. Hallux valgus angle was measured using a goniometer. Foot function, dynamic balance and static balance were evaluated by the forefoot subscale of the American Orthopaedic Foot and Ankle Society Scale, Timed Up & Go Test and single leg stance, respectively, and their relations with hallux valgus were analysed.

Results:

Hallux valgus angle values were 17.32±11.29 degree for right foot and 16.45±10.65° for left foot. No significant relationship was found between hallux valgus angle (right and left) and static and dynamic balance (p>0.05). However, hallux valgus angles of right and left foot were correlated with the scale scores of American Orthopaedic Foot and Ankle Society scale (r=-0. 34, p=0.01; r=-0. 38,p=0.005, respectively).

Discussion:

According to these results, the severity of hallux valgus itself does not influence balance, although it partially affects the functional ability of the forefoot in older men.

Key words:

Aging hallux valgus foot physiopathology postural balance

Yaşli erkeklerde halluks valgus şıddetının ayak fonksıyonu ve denge ıle ılışkısı

Öz

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, yaşlı erkeklerde görülen halluks valgus ile ayak fonksiyonu ve denge arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Yöntemler:

Bu araştırmada, yaş ortalaması73.79±7.08 olan 53 yaşlının 106 ayağı değerlendirildi. Halluks valgus açısı gonyometre ile ölçüldü. Ayak fonksiyonu, Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak Bileği Derneği skalasının ön ayak ölçeği ile, dinamik denge “Timed Up & Go” (kalk ve yürü testi) testi ile, statik denge tek ayak üzerinde durma süresi ile değerlendirildi ve halluks valgus ile ilişkileri araştırıldı.

Sonuçlar:

Halluks valgus açısı sağ ayak için ortalama 17.32±11.29° ve sol ayak için ortalama 16.45±10.65° olarak ölçüldü. Sağ ve sol ayak halluks valgus açısı ile dinamik ve statik denge arasında anlamlı ilişki bulunmadı. Buna karşın sağ ve sol ayak halluks valgus açısı ile Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak Bileği Derneği skalasının puanı arasında anlamlı ilişkiler vardı (sırasıyla r=-0.34, p=0.01; r=-0.38, p=0.005).

Tartışma:

Bu sonuçlara göre, halluks valgus şiddeti tek başına denge üzerinde etkili olmamıştır, buna karşın yaşlı erkeklerin ön ayak fonksiyonel yeteneklerini kısmen etkilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:

Yaşlılık halluks valgus ayak fizyopatolojisi postural denge