Research article

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation

, 26:16

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Preparing the questionnaire to determine the functional level in children with limb loss/deficiency and pre-outcomes

  • Özlem ÜlgerAffiliated withRehabilitasyon Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Email author 
  • , Semra TopuzAffiliated withRehabilitasyon Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
  • , Kezban BayramlarAffiliated withRehabilitasyon Bölümü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
  • , Gül ŞenerAffiliated withRehabilitasyon Bölümü, Hacettepe Üniversitesi

Abstract

Purpose:

To prepare an authentic scale for child amputees and to determine the functional level of amputee children with their prosthesis.

Methods:

Children with limb loss/deficiency (n=20) aged between 6-12 years who used their prosthesis at least for 1 year were enrolled in this study. The second group consisted of healthy children (n=25). Twenty-two disabled children with physically disabled and attending to special education school were enrolled to the control group. All the children were assessed with the Functional Level Determining Scale (FLDS) designed for the children between 6-12 ages.

Results:

Demographic characteristics such as age, sex and body mass index were same for each group (p>0.05). Although the scores of FLDS were in similar in the groups of amputee and healthy children (p>0.05), their scores were higher than the children who had physical disabled (p<0.05). When the children with limb loss/deficiency were divided into two group as acquired and congenital, the congenital group were more functional (p<0.05). The children who used prosthesis for longer term were more successful in the activities (p<0.05). Although there is no difference statistically, the scale was recorded as sensitive to speed in functional activities.

Discussion:

Regardless of the cause or level of amputation, amputation less affects than other physical disabilities on functional level. Early prosthetic applications contribute to the functional level of children. This outcome is thought that the scale is contributed to determine the functional level in children with limb loss/deficiency

Keywords:

Child Amputees Prosthesis Functional level

Çocuk amputeler için geliştirilen fonksiyonel düzey belirleme ölçeği ve ön sonuçlari

Öz

Amaç:

Çocuk amputelerde protez ile fonksiyonel düzeyin belirlenmesi amacıyla bir ölçek geliştirmek ve çocukların protezleri ile fonksiyonel seviyelerini belirlemekti.

Yöntem:

Çalışmaya 6-12 yaş ve en az 1 yıldır protez kullanan, çocuk amputeler (n=20) dahil edildi. Aynı yaş grubu sağlıklı çocuklar (n=25) ve fiziksel engeli olan ve özel eğitime devam eden fiziksel engelli çocuklar (n=22) kontrol grubunu oluşturdular. Tüm çocuklarda fonksiyonel düzey, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 6-12 yaş için dizayn edilen Fonksiyonel Düzey Belirleme Ölçeği (FDBÖ) ile değerlendirildi.

Sonuç:

Aynı yaş grubu tüm çocukların yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi gibi demografik özellikleri benzerdi (p>0.05). Çocuk amputeler fonksiyonel düzey belirleme ölçeğine göre sağlıklı çocuklar ile benzer skorlar elde ederken (p>0.05), fiziksel engeli olan çocuklara göre daha yüksek skorlar aldılar (p<0.05). Çocuk amputeler edinsel ve konjenital olarak iki gruba ayrıldığında, konjenital olan çocukların daha fonksiyonel olduğu (p>0.05), protez kullanma yılı fazla olan çocukların da diğerlerine göre aktivitelerde daha başarılı olduğu belirlendi (p>0.05). Ölçeğin, istatistiksel olarak fark çıkmamakla birlikte hıza bağlı aktivitelere hassas olduğu kaydedildi.

Tartışma:

Amputasyonun nedeni veya seviyesi ne olursa olsun diğer fiziksel engellere göre fonksiyonel düzeyi daha az etkilediği, çocuklarda protez uygulamalarının ise fonksiyonel düzeye katkı sağladığı ortaya çıkmıştır. Bu sonuç, geliştirilen ölçeğin fonksiyonel düzeyi belirleme açısından katkı sağlayabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar kelimeler:

Çocuk Amputeler Protez Fonksiyonel düzey