Research article

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation

, 26:18

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Assessment of gait and quality of life in women with hallux valgus deformity

  • Burcu TaluAffiliated withSağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İnönü Üniversitesi Email author 
  • , Kezban BayramlarAffiliated withBilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
  • , Nilgün BekAffiliated withBilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hacettepe Üniversitesi

Abstract

Purpose:

This study was conducted to evaluate gait and quality of life in women with the hallux valgus deformity.

Methods:

To study, ranging between 18-55 years of age, according to the Manchester Scaledeformation degree 2 and on, 30 volunteers who have been diagnosed with hallux valgus (experimental group) and 30 healthy subjects (control group) were included. Individuals were evaluated in terms of demographic charecteristics, gait and quality of life. Evaluation of gait used method of foot print, evaluation of quality of life used SF-36.

Results:

When time-distance characteristics of gait were compared, the difference in favor of control group was observed about step width, foot angle, cadance, gait speed (p<0,05). When viewed in terms of individual for quality of life, in the experimental group was found to be adversely affected in terms of parameters of physical functionning, physical role, bodily pain, vitality, social functionning, emotional role, physical parts summary, emotional parts summary of the SF-36 quality of life questionnaire (p<0,05).

Discussion:

In the light of the results obtained from the study, it has been concluded, hallux valgus deformity has negative impact on gait and quality of life in women.

Key words:

Hallux valgus Gait Quality of life

Halluks valgus deformitesi olan kadinlarda yürüme ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

Öz

Amaç:

Bu çalışma, halluks valgus deformitesi olan kadınlarda yürüme ve yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

Çalışmaya yaşları 18-55 yıl arasında değişen, Manchester skalasına göre deformite derecesi 2 ve üstünde olan halluks valgus tanısı konulmuş 30 gönüllü (deney grubu) ve 30 sağlıklı birey (kontrol grubu) alınmıştır. Bireyler, demografik özellikler, yürüyüş ve yaşam kalitesi açısından değerlendirilmiştir. Yürüyüşün değerlendirilmesinde ayak izi yöntemi, yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde ise SF-36 kullanılmıştır.

Sonuçlar:

Yürüyüşün zaman-mesafe karakteristikleri açısından gruplar karşılaştırıldığında, adım genişliği, ayak açısı, yürüyüş temposu ve yürüme hızı açısından kontrol grubu lehine fark olduğu görülmüştür (p<0,05). Yaşam kalitesi açısından bireylere bakıldığında, SF-36 yaşam kalitesi anketinin fiziksel fonksiyon, fiziksel rol, ağrı, zindelik/yorgunluk, sosyal fonksiyon, emosyonel rol, fiziksel bölüm özeti ve mental bölüm özeti parametreleri açısından deney grubunda olumsuz etkilenme olduğu saptanmıştır (p<0.05).

Tartışma:

Çalışmadan elde edilen sonuçlar ışığında, halluks valgus deformitesinin kadınlarda yürüyüş ve yaşam kalitesini olumsuz etkilediği görüşüne varılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Halluks valgus yürüme yaşam kalitesi