Article

Journal of Aeronautics and Space Technologies (Havacilik ve Uzay Teknolojileri Dergisi)

, 7:3

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Aktif kontrollü faydali yük taşima sistemlerinin alt sistem bazinda tasarimi, test ve metotlari

  • Ümit MERCANAffiliated withUzay Bilimleri Anabilim Dalı, Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü Email author 
  • , Gökhan İNALHANAffiliated withUzay Bilimleri Anabilim Dalı, Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü

Özet

Türkiye’nin coğrafi şartları ve jeostratejik konumu göz önünde bulundurulduğunda zamana karşı hızlı hareket etmenin önemli olduğu doğal afet, kara ve deniz üzeri arama kurtarma, operasyon bölgesine mühimmat ve erzak nakli görevlerinin insansız paraşüt sistemi ile icra edilmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı, bu ihtiyaç karşısında havacılık ve uzay bilimleri alanında gelişen teknoloji ve çağın gereksinimlerine uygun insansız yeni nesil sistem ve cihazlara sahip olma yarışında yerini almıştır. Bu kapsamda, uzaktan kumandalı ve otonom olmak üzere iki farklı opsiyonda çalışabilen aktif kontrollü faydalı yük taşıma sistemi teknolojisini yakından takip etmekte olup, mili imkan ve kaynaklarla üreterek envantere dâhil etmeyi amaçlamaktadır.

Dünya genelinde bu amaçla aktif olarak kullanılmakta olan sistemler GPADS (Guided Precision Aerial Delivery Systems) kavramı ile bilinmektedir. Türkiye’de henüz kullanım alanı bulunmayan GPADS teknolojisi, bu çalışma ile detaylı olarak incelenmiş olup, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu sisteme ilişkin kavram tanımlaması yapılarak tasarıma yönelik sistemin sahip olması gereken teknik özellikler ortaya konulmuştur. Çalışma sonucunda, Türkiye’deki kurum ve kuruluşların ortak çalışması ile sistemin milli olarak üretilebileceği ve en iyi uçuş performansını veren ram air tipi paraşüt sisteminin askeri standartlara bağlı kalmak koşuluyla tasarım aşamasında kullanılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler

GPADS ram air paraşüt uzaktan kontrol otonom sistem

A study of the active controlled useful load parachute systems in terms of subsystem design, test and methods

Abstract

Taking into account the geograhy and the geostrategic location of Turkey, it has become a necessity to perform tasks which are time sensitive such as natural disaster, search and rescue and airlift of ammunition and supplies to operation zones by using unmanned parachute systems. Turkish Air Force (TURAF) Headquarters, in response to this necessity, has claimed its place in the race of possesing new generation unmanned systems and devices which are suitable for developing technology and other improvements of the era in the fields of aviation and space sciences. Within this scope, TURAF closely follows the active controlled useful load-carrying system technology which can be operated in two different options, remote controlled and autonomous, and aims to possess this technology by producing it using local means and sources.

Across the World, the system actively used for this purpose are known as Guided Precision Aerial Delivery Systems (GPADS). GPADS technology, which has not been used in Turkey yet, has been studied in detail with this thesis. In this context, a description of the concepts regarding the system TURAF needs has been made, and the technical specifications that the system on draft requires have been put forward. At the end of the study, it has been concluded that the system can be produced domestically with the cooparation of institutions and organizations in Turkey, and that the ram air canopy which produces the best flight performance results should be used during the design phase provided that the compulsory military standarts are met.

Keywords

GPADS ram air parachute remote control autonomous system