Article

Journal of Aeronautics and Space Technologies (Havacilik ve Uzay Teknolojileri Dergisi)

, 7:5

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Radyo frekans kestırme sonuçlarinin coğrafı bılgı sıstemlerı tabanli yazilim ve görüntüleme sıstemı ıle desteklenmesı

  • Bora TEMİZELAffiliated withHavacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Hava Harp Okulu Email author 
  • , Ersin GÖSEAffiliated with3’üncü HİBM K.lığı, Teknik Yönetim Bşk.lığı Etimesgut
  • , M.Emre AYDEMİRAffiliated withHava Harp Okulu

Özet

Sinyal kaynaklarının konumlarının bulunması, hedefleme, rota tayini gibi askeri sistemler başta olmak üzere doğal yaşamın incelenmesi, maden rezervlerinin tespiti gibi sivil uygulamalarda da etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

2.Dünya savaşıyla birlikte önemi keşfedilen yön bulma konusu, kaydedilen gelişmelerle beraber günümüzde önemli bir kullanım alanına sahip olmuştur. Tek bir kaynağın yerini belirlenmesi ile başlayan çalışmalar günümüzde, alt uzay tekniklerinin geliştirilmesiyle birlikte aynı anda birden fazla sinyalin konumunu tespit edebilir hale gelmiştir.

Bu çalışmada öncelikli olarak kestirme sistemleri hakkında bilgiler vermekte ardından verilen bilgiler ışığında radyo yön bulma sistemlerinin sahip olduğu önlenemez hataların, GPS destekli, alternatif yöntemlerle, kapatılması yönünde üretilebilecek prototip donanım ve bunu yöneten yazılım üzerinde bir çalışmayı içermektedir.

Bu çalışma ile amaçlanan, bu amaçla üretilmesi planlanacak donanım isterlerini, yazılımsal olarak hatasız desteklemek ve bu sayede üretilecek prototip donanımın ölçümlerinden yola çıkarak, seri üretim öncesi gerçek cihazlara ölçüt çıkarmaktır.

Anahtar Kelimeler

Sinyal Kaynakları Radyo Yön Bulma Coğrafi Bilgi Sistemleri Prototip Donanım

Geographical information services based software and imaging system to support the radio direction finding results

Abstract

Finding the position of signal sources has been effectively used by military systems including targeting, positioning, orbiting primarily, as well as in civil applications such as detecting mine sources, observing the natural environment. Direction finding that explored the importance during the World War II, has been widely used at the present time while there has been considerable improvement. While systems could detect only one source at early times, they can be capable of detecting two or more signals at the same time today, with the exploring of subspace techniques.

In this study, we first give some information about direction finding systems then with these information, develop a study on evaluating a new space segment supported alternately methoded prototype hardware and software to cover the gap that direction finding systems have because of uncontrollable mistakes.

The aim of this study, to support the hardware which planned to be produced on these purpose with an factual software and by the way, based on the prototype measurements before the mass production to take out criterion for the final products.

Keywords

Signal Sources Radio Direction Finding Geographical Information Services Prototype Hardware