Article

Journal of Aeronautics and Space Technologies (Havacilik ve Uzay Teknolojileri Dergisi)

, 7:7

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Rüzgar enerji potansiyelinin uydu ve yüzey verilerine dayali olarak belirlenmesi ve analizi

  • Onur PamukAffiliated withHavacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Hava Harp Okulu Email author 
  • , Zafer AslanAffiliated withBilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul Aydın Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, gün geçtikçe değeri daha iyi anlaşılan yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar enerjisinin yüzey ve uydu gözlemlerine dayalı olarak saptanması ve analiz edilmesidir. Bu sayede, potansiyel belirleme çalışmalarında kullanılan klasik yöntemlerde gerekli zaman kaybını önlemek ve maliyetin düşürülmesi amacıyla, uydu teknolojilerine dayalı verilerin bu alanda kullanımının verimli olup olmayacağı tartışılmaktadır. Çalışmanın sonucunda, yüzey gözlemlerine halen daha ihtiyaç duyulduğu, ancak uydu verilerinin ön analiz aşamasında faydalı olabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

yenilenebilir enerji rüzgar potansiyel uydu Meteosat uzaktan algılama

Determining and analyzing wind energy potential based on satellite and ground data sets

Abstract

The main purpose of this paper is to detect and analyze the potential of the wind energy, which is one of the renewable energy sources of which the importance is being understood better day by day, by using ground and satellite observations. Therefore, it is argued if the data acquired based on satellite technologies can be used in this field in order to prevent the time loss and reduce the cost required in classical measuring methods. In the end of the study, it is inferred that ground observations are still needed, however, satellite data may be useful at the pre-analyze stage.

Keywords:

renewable energy wind potential satellite Meteosat remote sensing