Article

Journal of Aeronautics and Space Technologies (Havacilik ve Uzay Teknolojileri Dergisi)

, 7:8

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Atatürk havalimani rüzgâr verilerine bağli aktif pist seçim modeli

  • Korel İnanç DurmazAffiliated withHava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü Email author 
  • , Uğur Ziya YildirimAffiliated withHarp Akademileri Komutanlığı

Özet

Güney yönlü rüzgârların (lodos) hâkim olduğu durumlarda Atatürk Havalimanı ’nda uzun iniş ve kalkış kuyrukları meydana gelmekte ve gecikmeler yaşanmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda Atatürk Havalimanı ’nda uzun kuyrukların meydana gelmesinin ana sebebinin güney yönlü rüzgârlar olduğu anlaşılmaktadır. Pist kapasitesini çok fazla sayıda faktör etkilemesine rağmen rüzgâr faktörü doğrudan pist kapasitesi üzerinde etkilidir. Rüzgâr yön ve şiddet analizinin doğru yapılması kapasite düşüşüne neden olan durumların ne kadar sıklıkla meydana geldiği hakkında doğru tahminler elde edilmesini sağlayacaktır.

Bu çalışmada 2011 yılı rüzgâr verileri esas alınarak, Atatürk Havalimanı için bir aktif pist seçim modeli oluşturulmuş, oluşturulan model sonucu elde edilen veriler ile gerçek veriler parametrik olmayan istatistiksel bir test ile karşılaştırılmış ve modelin uygunluğu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Rüzgâr Rüzgâr Yön ve Şiddet Modeli Parametrik Olmayan Testler Friedman Testi

Atatürk airport active runway selection model based on wind data

Abstract

Southern winds cause long queues and delays at AIA (Atatürk International Airport) during landing and take-off operations. Recent research has shown that the main reason for the occurrence of long queues at AIA is due to southern winds. Even though numerous factors affect the capacity of the runway, runway capacity is directly affected by the wind factor. An accurate analysis of wind direction and power leads to obtaining correct estimates about the frequency of the conditions that cause capacity decrease.

In this study, an active runway model for AIA is created based on the wind data of 2011. Suitability of this model is established by comparing the original wind data for 2011 with the data created from the model using a non- parametric statistical test..

Keywords:

Wind Model of Wind Direction and Power Non-Parametric Tests Friedman Test