Article

Journal of Aeronautics and Space Technologies (Havacilik ve Uzay Teknolojileri Dergisi)

, 7:9

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Hava ulaştirma görevlerinin başariminin tahmini

  • Deniz CİNAffiliated withHavacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Hava Harp Okulu Email author 
  • , Okay IŞIKAffiliated withHava Kuvvetleri Komutanlığı

Özet

Ulaştırma filolarının temel görevi, planlanan noktalara uçarak personel ve malzemeyi bu noktaların birinden diğerine taşımaktır. Günlük olarak planlanan her bir görevin yerine getirilebilmesi için uçuşa hazır uçuş ekibine ve uçağa ihtiyaç vardır.

Bu çalışmanın amacı, tasarlanan model dâhilinde belirlenen etmenlerin uçuş görevlerini nasıl etkilediğini belirlemek ve günlük uçulabilecek görev sayısının tahmininde kullanılabilecek bir tahmin modeli elde ederek planlamaların daha sağlıklı yapılabilmesine yardımcı olmaktır.

Bu çalışmada, benzetim modeli ARENA yazılımında tasarlanmış, NOLH (Dikeye Yakın Latin Hiperküp) deney tasarımı ile belirlenen girdiler ile elde edilen çıktı değerleri Design-Expert yazılımına aktarılmıştır.

Etmenlerin uçuş görevlerine etkileri Design-Expert yazılımı ile çözümlenmiş, tahmin modeli Yanıt Yüzeyi kullanılarak elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Benzetim Deneysel Tasarım Yanıt Yüzeyi Tahmin Modeli NOLH Ulaştırma

Estimation of the performance of the air transportation missions

Abstract

The basic task of the transportation fleets is to carry personnel and cargo from one point to another according to the daily planned flight schedule. Mission-ready flight crews and aircrafts are needed to accomplish the task.

The goal of this paper is to determine which factors affect the success of the daily planned flight schedule and how, and also to define a prediction model to estimate the success of the daily planned flight schedule in order to help making more precise flight schedule.

In this study, the simulation model is designed by ARENA software; the inputs defined by the NOLH experiment design, and the outputs are transferred to Design-Expert software.

The effects of the factors are analyzed by Design-Expert and the prediction model is defined by using Response Surface.

Keywords:

Simulation Experimental Design Response Surface Prediction Model NOLH Transportation