Article

Journal of Aeronautics and Space Technologies (Havacilik ve Uzay Teknolojileri Dergisi)

, 7:11

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Advanced technologies in approach and landing systems

  • Sefer AtaşAffiliated withİşletme Bölümü’nden, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Email author 
  • , Osman KoçAffiliated withHava Harp Okulu Havacılık
  • , Mehmet Emre ÇiftçibaşiAffiliated withBölümü’nden Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
  • , Mustafa KilinçAffiliated withAnkara Devlet Mühendislik Mimarlık
  • , Deniz AltinAffiliated withTeknik Üniversitesi’nde
  • , Başak Gonca ÖzdemirAffiliated withMühendisliği Bölümü’nden mezun, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  • , Alper YeşilyurtAffiliated withBilkent Üniversitesi

Abstract

Technological achievement level of the world in 21st century, lead to a new era for approach and landing systems. Systems used for takeoff and landing of civilian and military aircrafts in the world, such as precision approach radar and instrument landing systems, will be modernized with new systems using satellite signals in mid and long term. Through the research of such new systems, new ground segment and aircraft avionics units and algorithms need to be developed for improving the signal quality under adverse meteorological conditions. In this new research topic for both Turkey and the whole world, interoperability with current and future satellite constellations is very important. In this study, a general view of satellite based approach and landing systems and technical requirements for these systems are given, typical applications of Satellite Based Augmentation Systems (SBAS) and Ground Based Augmentation Systems (GBAS) among with military operational advantages are detailed, approach types for advanced technology systems are generalized, usage of SBAS/GBAS systems in UAVs and importance of automatic takeoff and landing systems, operational limits and interoperability of military and civilian systems is given and finalized with a short list of “To Do”s for Turkey on approach and landing systems and draft SBAS/GBAS roadmap.

Keywords

Approach Landing Advanced Technology SBAS GBAS

Yaklaşma iniş sistemlerinde ileri teknolojiler

Özet

21. yüzyılda dünyanın ulaştığı teknolojik seviye, yaklaşma iniş sistemleri konusunda yeni bir çağ başlatmıştır. Tüm dünyada sivil ve askeri hava araçlarının iniş ve kalkışlarında halen kullanılan Hassas Yaklaşma Radarı ve Aletli İniş Sistemi gibi sistemler, orta ve uzun vadede uydu sinyallerini kullanan yeni sistemlerle güncellenecektir. Söz konusu yeni sistemlerin geliştirilmesinde çevresel şartların etkilerini azaltarak sinyal kalitesini artıracak çeşitli yer kesimi ve hava aracı aviyonik birimlerinin ve ilgili algoritmaların geliştirilmesi gerekmektedir. Türkiye ve tüm dünya için yeni bir araştırma konusu olan söz konusu sistemlerde, mevcut ve gelecekteki uydu kümeleriyle birlikte çalışabilirlik önem arz etmektedir. Bu çalışmada uydu tabanlı yaklaşma iniş teknolojilerine genel bakışla birlikte sistemlere yönelik teknik bilgiler verilmiş, Uydu Tabanlı Destek Sistemi (UTDS) ve Yer Tabanlı Destek Sistemi (YTDS)’nin örnek uygulamalar ile birlikte askeri kullanımda sağladıkları operasyonel avantajlar detaylandırılmış, ileri teknolojilerin kullanıldığı yaklaşma türleri hakkında genel bilgiler verilmiş, İHA’larda UTDS/YTDS kullanımı ve otomatik kalkış ve iniş desteğinin önemi ile birlikte operasyonel kullanımı etkileyen faktörlere ve askeri ve sivil yaklaşma iniş sistemlerinin birlikte çalışabilirliğine yer verilerek Türkiye’nin gelecekte iyi bir konumda olması için yapılması gereken çalışmalar ve taslak UTDS/YTDS yol haritası sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Yaklaşma İniş İleri Teknoloji UTDS YTDS