Article

Journal of Aeronautics and Space Technologies (Havacilik ve Uzay Teknolojileri Dergisi)

, 7:16

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Analysis of three dimensional hypersonic flow around re-entry vehicle using navier-stokes equations

  • Muharrem ÖZGÜNAffiliated withHavacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, ODTÜ Email author 
  • , Sinan EYİAffiliated withHavacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, ODTÜ

ABSTRACT

The purpose of this study is to develop an accurate and efficient CFD code that can be used in hypersonic flows. The flow analysis is based on the three dimensional Navier-Stokes equations. These equations are solved by using Newton’s method and the analytical method is used to calculate the Jacobian matrix. Flow parameters and convective heat transfer are analyzed on Apollo AS-202 Space Capsule. Also, one-equation Spalart-Allmaras turbulence model is used to analyze hypersonic turbulent flow since this turbulence model is numerically robust and generally gives good predictions in hypersonic applications.

Keywords:

Hypersonic Flow Convective Heat Transfer Turbulence Modeling Computational Fluid Dynamics

ATMOSFERİK GEÇİŞ YAPAN ARAÇ ETRAFINDA NAVIER-STOKES DENKLEMLERİ İLE ÜÇ BOYUTLU HİPERSONİK AKIŞ ANALİZİ

ÖZET

Bu çalışmada hipersonik akışlar için kullanılabilecek isabetli ve etkin bir hesaplamalı akışkanlar dinamiği kodu geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Akış analizi üç boyutlu Navier-Stokes denklemlerini temel almaktadır. Bu denklemler Newton metoduyla çözülmekte ve Jacobian matrislerini hesaplamak için analitik metot kullanılmaktadır. Model olarak alınan AS-202 Apollo uzay aracı geometrisi üzerinde akış parametreleri ve taşınımla ısı transferi analiz edilecektir. Ayrıca nümerik olarak stabil olan ve genelde hipersonik akış uygulamalarında iyi tahminler sağlayan Spalart-Allmaras türbülans modeli kullanılarak hipersonik akış için türbülanslı akış analizi yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Hipersonik Akış Taşınımla Isı Transferi Türbülans Modellemesi Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD)