Article

Journal of Aeronautics and Space Technologies (Havacilik ve Uzay Teknolojileri Dergisi)

, 7:17

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Deetermination of dielectric permittivity and magnetic permeability of materials by measuring reflection coefficient with arch technique

  • İlhami ÜNALAffiliated withMalzeme Enstitüsü, Milimetre Dalga ve Terahertz Teknolojileri, TÜBİTAK MAM Email author 
  • , Aysun SAYINTIAffiliated withMalzeme Enstitüsü, Milimetre Dalga ve Terahertz Teknolojileri, TÜBİTAK MAM Email author 
  • , Bahattin TÜRETKENAffiliated withMalzeme Enstitüsü, Milimetre Dalga ve Terahertz Teknolojileri, TÜBİTAK MAM Email author 

Abstract

In this study, measurement capabilities of the arch technique on electromagnetic material characterization are presented for 8-12 GHz frequency band. Measurements of reflection coefficient are achieved with respect to polarization and incidence angle of incoming electromagnetic wave by using arch measurement system, which is already installed at MİLTAL. Dielectric permittivity and magnetic permeability of polyethylene are determined by using developed extraction algorithm with the aid of measured amplitude and phase of reflection coefficients. Obtained results will be compared to those obtained by using TRL method in waveguide measurement system. This study will also be a good example for measurement of reflection coefficient with respect to incidence angle. It has been stated that it is feasible to make electromagnetic material characterization measurements of radar absorbing material (RAM), which is used by naval platforms such as aircrafts, missiles, helicopters, etc. and also absorbs electromagnetic waves in a wide frequency band and incidence angle.

Keywords:

Material Characterization Electromagnetics Dielectric Permittivity Magnetic Permeability Radar Absorbing Material

Yay ölçüm sıstemınde malzemelerın frekansa bağli dıelektrık ve manyetık geçırgenlık değerlerının kestırılmesı

Özet

Bu çalışmada, elektromanyetik yöntemle malzeme karakterizasyonu için kullanılan yay (arch) ölçüm sisteminin 8-12 GHz frekans bandındaki ölçüm kabiliyetleri sunulmaktadır. MİLTAL laboratuvarı bünyesinde kurulmuş olan yay sisteminde, elektromanyetik dalganın polarizasyonuna ve geliş açısına bağlı malzemenin yansıma ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçümlerden elde edilen genlik ve faz değerleri ile birlikte geliştirilen özgün bir algoritma kullanılarak polietilenin dielektrik ve manyetik geçirgenlik katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar, dalga kılavuzu ölçüm sistemindeki TRL metodu ölçüm sonuçları ile karşılaştırılacaktır. Ayrıca bu çalışma malzemelerin açılı yansıma ölçümlerine de bir örnek teşkil edecektir. Uçak, füze, helikopter gibi hava platformlarının kaplandığı geniş bir frekans bandı ve geliş açısı aralığında soğurma yapabilen radar absorblayıcı malzemelerin (RAM) elektromanyetik kazakterizasyonu ölçümlerinin yapılabilirliği ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Malzeme Karakterizasyonu Elektromanyetik Dielektrik Geçirgenlik Manyetik Geçirgenlik Radar Absorblayıcı Malzeme