Article

Journal of Aeronautics and Space Technologies (Havacilik ve Uzay Teknolojileri Dergisi)

, 8:2

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Coastline change detection using remote sensing data: the case of aliağa and çandarli

  • Yıldız GÜNEYAffiliated withFen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Uşak, Uşak Üniversitesi Email author 
  • , Selahattin POLATAffiliated withFen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Uşak, Uşak Üniversitesi

Abstract

In scope of this study, coastline of Çandarlı and Aliağa shore was studied according to yearly distribution by using the method of Remote Sensing. In order to determine coastline change, the satellite imagery of Landsat MSS dated 31.05.1975, Landsat TM dated 11.05.1987 and Landsat ETM dated 07.06.2000 were used in the study. Only methods that are based on the analysis of data obtained with Remote Sensing methods were used. With supervised and unsupervised classification methods, land and sea areas were determined from Landsat satellite imagery dated 1975, 1987 and 2000. Change detection was used to determine the direction and amount of change. Using the obtained classified imagery, a convergence matrix was created between the years of 1975- 1987 and 1987-2000. This way, the coastline changes were monitored in two periods, namely 1975-1987 and 1987-2000, by using Post-Classification Compasion Technique. Shortly, coastline was changed rapidly in research area. It is thought that this change is influenced by anthropogenic factors and socio-economical development of research area..

Keywords:

Remote Sensing Coastline Change Landsat Change Detection

Uzaktan algilama verileri ile kiyi çizgisi değişiminin belirlenmesi: aliağa ve çandarli örneği

Özet

Bu çalışma kapsamında Çandarlı ve Aliağa sahilinde kıyı çizgisinin Uzaktan Algılama yöntemi kullanılarak yıllara göre değişimi incelenmiştir. Araştırmada kıyı çizgisindeki değişimin belirlenebilmesi için 31.05.1975 tarihli Landsat MSS, 11.05.1987 tarihli Landsat TM ve 07.06.2000 tarihli Landsat ETM uydu görüntüleri kullanılmıştır. Yöntem olarak tamamen Uzaktan Algılama metotları ile elde edilen verilerin analizine dayanan yöntemler kullanılmıştır. 1975, 1987 ve 2000 uydu görüntülerinden kontrollü ve kontrolsüz sınıflandırma yöntemi ile kara ve deniz alanı belirlenmiştir. Ortaya çıkan değişimin yönünü ve miktarını belirlemek için, sınıflama sonrası elde edilen tematik haritalar üzerinde değişim analizi yapılmıştır. Elde edilen sınıflandırılmış görüntüler kullanılarak 1975-1987 ve 1987-2000 yılları için değişim matrisleri oluşturulmuştur. Böylece sınıflandırma sonrası karşılaştırma tekniği kullanılarak kıyı çizgisindeki değişimler 1975-1987 ve 1987-2000 olarak iki dönem halinde izlenmiştir. Tüm bu işlemler sonrasında, araştırma alanı olarak seçilen Aliağa ve Çandarlı kıyılarında kısa sayılabilecek bir zaman içerisinde sudan karaya ve karadan suya olmak üzere çift yönlü değişimler tespit edilmiştir. Bu hızlı değişimin antropojenik kaynaklı olduğu ve araştırma alanının sosyoekonomik gelişim dönemlerinden etkilendiği düşünülmektedir..

Anahtar Kelimeler:

Uzaktan Algılama Kıyı Çizgisi Değişimi Landsat Değişim Analizi