Article

Journal of Aeronautics and Space Technologies (Havacilik ve Uzay Teknolojileri Dergisi)

, 8:3

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

The proposal of the arrival route for the metroplex airports

  • Özlem Şahin meriçAffiliated withHavacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Email author 

Abstract

To meet the heavy traffic demand, two or more airports could be located closely. In this case, the air traffic operations of adjacent airports are interdependent. A group of two or more adjacent airports whose arrival and departure operations are interdependent is referred a metroplex. At the metroplex airports in order to give air traffic service for high traffic demand, the terminal airspace route structure which provides operative and efficient traffic flows should be required..

In this study, in order to ensure efficient traffic flow at metroplex airports, the arrival route proposal will be presented by using the serial and parallel combinations of Point Merge System.

Keywords:

Metroplex Airport Point Merge System Serial Point Merge System Paralell Point Merge System Arrival Route

Etkileşimli havaalanlari için geliş yolu önerisi

Özet

Yoğun trafik talebini karşılamak üzere aynı terminal hava sahası içerisine kurulan yakın konumlardaki havaalanlarının hava trafik operasyonları birbirini etkilemektedir. Bu şekilde birbirini etkileyen, geliş ve kalkış operasyonlarının yer aldığı havaalanı grubu “etkileşimli havaalanları” olarak tanımlanabilmektedir. Etkileşimli havaalanlarında artan trafik talebine verilebilecek hava trafik hizmetlerinde tüm havaalanlarına etkin ve verimli trafik akışına olanak sunacak hava sahası yol yapısının kurulması gerekmektedir..

Bu çalışmada, etkileşimli havaalanında verimli trafik akışını sağlamak amacıyla Toplama Noktası Sistemi (TNS) paralel ve seri rota yapıları kullanılarak geliş yol önerisi sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Etkileşimli Havaalanı Toplama Noktası Sistemi Seri Toplama Noktası Sistemi Paralel Toplama Noktası Sistemi Geliş Yolu