Original Article

Journal of Aeronautics and Space Technologies (Havacilik ve Uzay Teknolojileri Dergisi)

, 8:4

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Space-based solar power systems

  • Ercan YildizAffiliated withHavacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü Uzay Bilimleri Anabilim Dalı, Hava Harp Okulu Email author 
  • , Alim Rüstem AslanAffiliated withUçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

Abstract

In this study, to be able to establish commercially viable space-based solar energy systems in space, the state of the art and their future aspects are presented with regard to space law, economy and other need-to-improve aspects of related technology such as transportation from the Earth to orbit, generation of the energy and its wireless transmission. Moreover, ideas and solutions how to develop a commercial value for the space-based solar energy systems are elaborated. Finally, considering the Turkey’s 2035 vision, a conceptual design of a GEO commercial space based solar power system, named as “Günebakan” that would generate 500 MW electricity, on earth is given.

Keywords:

Space Solar Power Systems Wireless Power Transmission Space Transportation

Günebakan: uzay tabanli güneş enerji sistemi

Özet

Bu çalışmada uzay tabanlı güneş enerji sistemlerinin uzayda kurulumunu gerçekleştirip, yeryüzündeki diğer enerji kaynakları ile ekonomik olarak rekabet edebilmesi için; geliştirilmesi gereken, yeryüzünden yörüngeye ulaşım, enerji üretimi ve kablosuz enerji iletimi gibi teknolojilerin mevcut durumu ve geliştirme çalışmaları ayrıntılı bir şekilde hukuki yönleri de dahil olmak üzere ele alınmıştır. Uzay tabanlı güneş enerji sistemlerinin ticari olarak gerçekleştirilebilmesi için değerlendirmeler ve çözüm önerileri sunulmuştur. Son olarak, Türkiye’nin 2035 vizyon hedefi göz önüne alınarak, “Günebakan” adı verilen, Güneş eş zamanlı yer yörüngesinde, ticari olarak kullanılmak üzere kurulacak ve yeryüzünde 500 MW elektrik sağlayacak, uzay tabanlı güneş enerji sistemi kavramsal tasarımı yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Uzay Güneş Enerji Sistemleri Kablosuz Enerji İletimi Uzay Ulaşımı