Article

Journal of Aeronautics and Space Technologies (Havacilik ve Uzay Teknolojileri Dergisi)

, 8:5

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Sensor faults diagnosis in aircraft lateral flight control using model based approaches

  • Emre KiyakAffiliated withFaculty of Aeronautics and Astronautics, Anadolu University Email author 

Abstract

In this paper, sensor fault detection and isolation schemes are proposed. Fault detection and isolation techniques are used in fail safe control systems such as aerospace. In these systems, failures can cause to arise undesirable results. Using model based approaches, sensor faults can be detected and isolated. To detect sensor faults, some kind of observers can be used while isolating the faulty sensors, some kind of schemes can be used. In this study, sensor fault detection and isolation are obtained on an aircraft lateral flight control system using model based approaches. Full Order Observer and Reduced Order Observer are used for sensor fault detection while Dedicated Observer Scheme (DOS) and Generalized Observer Scheme (GOS) are used for sensor isolation. Fault detection and fault isolation methods are analyzed and compared with each other.

Keywords:

Flight Control Fault Detection Fault Isolation Model Based Approaches

Modele dayali yaklaşimlar kullanilarak uçak yanlamasina uçuş kontrol sisteminde sensör arizalarinin teşhisi

Özet

Bu çalışmada, algılayıcı arızası tespiti ve ayrımı ele alınmaktadır. Havacılık gibi yüksek emniyet gerektiren kontrol sistemlerinde arıza tespiti ve ayrımı teknikleri kullanılmaktadır. Böyle sistemlerde, arızalar istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Modellemeye dayalı yaklaşımlar kullanılarak algılayıcı arızaları tespit edilebilir ve ayrımları gerçekleştirilebilir. Algılayıcı arızalarını tespit etmek çeşitli gözleyiciler kullanılabilirken arıza ayrımı için ise çeşitli tertibatlar kullanılır. Bu çalışmada, modellemeye dayalı yaklaşımlar kullanılarak bir uçağın yanlamasına uçuş kontrol sistemi için algılayıcı arızası tespiti ve ayrımı gerçekleştirilmiştir. Tam mertebe ve indirgenmiş mertebe gözleyiciler ile algılayıcı arızası tespiti yapılırken Adanmış Gözleyici Yapısı ve Genelleştirilmiş Gözleyici Yapısı kullanılarak algılayıcı arızası ayrımları gerçekleştirilmiştir. Arıza tespit ve ayrım metotları analiz edilmiş ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Uçuş control Arıza Tespiti Arıza Ayrımı Modellemeye Dayalı Yaklaşımlar