Article

Journal of Aeronautics and Space Technologies (Havacilik ve Uzay Teknolojileri Dergisi)

, 8:9

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

Max phase alloys and theirthermo-physical properties

  • Ekrem AltuncuAffiliated withTeknoloji Fakültesi Malzeme Mühendisliği, SAÜ Email author 
  • , Samet TürkanAffiliated withTeknoloji Fakültesi Malzeme Mühendisliği, SAÜ
  • , Emre SakaAffiliated withTeknoloji Fakültesi Malzeme Mühendisliği, SAÜ
  • , Ahmet AtasoyAffiliated withTeknoloji Fakültesi Malzeme Mühendisliği, SAÜ

Abstract

MAX phases represent a gruop of alloys which is also defined as multilayered alloys because of their crystal shape specifictiy that started to be used in the late 1960’s. MAX phase alloys are usually sorted like this. Mn+1AXn n:1,2,3; M: Transition metals (Like Ti, Zr, Hf, V, Mo, Ta ) : A: A group metals (Like Al, Si, In, Ge, Ga, Sn, Pb ) and X: C (carbide) and/ or N (nitride) . MAX phase alloy are stable at high temparature and they have transcendent thermo physical properties. They have high hardness and chemical resistance so they make them interesting in aviation, thermal energy component and cutting tools sectors. In the high temperature executions, they are prefered because they have high thermal shock resistance, high creep lifetime , high oxidation resistance and thermal fatigue endurance. Layered crystal shape put together both metallic and seramic characteristics. Chemical stoichiometry and crystal shape modify material properties.MAX phase alloys can buusedas bulk, powder and coating forms.MAX phase alloys are expensive due to their superior specificties in trading executions as a patented product. In this study we tried to introduce MAX phase multi layered alloys. Ti 3 SiC 2 MAX phase alloy with reference to the MAX phase alloys as compared to other compositional structures, technological properties were examined and potential applications are discussed [1-11].

Keywords:

MAX Phase Multilayered Nano Composite Ti3SiC2 High Temperature Properties

Max fazi alaşimlari ve termo-fiziksel özellikleri

Özet

MAX fazı alaşımları 1960’ların sonlarında yüksek sıcaklık uygulamaları alanındakullanılmaya başlayan, kristal yapı özellikleri nedeniyle katmanlı alaşımlar olarak da tanımlanan bir alaşım grubunu temsil etmektedir. Bu alaşımlarınadlandırılması: M n+1 AX n n:1-5; M:Geçiş metallerini (Ti, Zr, Hf, V, Mo, Ta gibi); A: A grubu metalleri (Al, Si, In, Ge, Ga, Sn, Pb gibi) ve X ise: C (karbür) ve/veya N (Nitrür) şeklindedir.MAX fazı alaşım kompozisyonlarının yüksek ergime noktasına sahip olmasının yanında yüksek sıcaklıklarda kararlı olması, yüksek termal şok direnci, yüksek sürünme ömrü, yüksek oksidasyon direnci ve termal yorulma dayanımı,üstün termofizikselözellikler sergilemesi, yüksek sertlik ve kimyasal direnç özellikleri nedeniyle uzay ve havacılık sektöründe, kesici takım sektöründe ve ısı elemanları sektöründe ilgi görmektedir.Bu alaşımlar oldukça rijit ve sertolmalarına karşın rahatlıkla işlenebilme kabiliyetine sahiptirler. Katmanlı kristal yapısı hem metalik hemde seramik malzeme özelliklerini bir araya getirmektedir. Kimyasal stokiometri ve kristal yapı malzeme özelliklerini belirlemektedir.MAX fazı alaşımları endüstriyel uygulamalarda kütlesel halde, toz halinde, köpük veya kaplama halinde kullanılabilmektedir.Bu çalışmada MAX fazı katmanlı alaşımları tanıtılmaya çalışılmıştır. Gerek endüstriyel uygulamalarda gerekse akademik çalışmalarda öne çıkan Ti 3 SiC 2 MAX fazı alaşımıdiğer MAX fazı alaşımlarıile karşılaştırmalı olarak incelenmiş, kompozisyonel yapıları, teknolojik özellikleri irdelenmiş ve potansiyel uygulamaları tartışılmıştır [1-11].

Anahtar kelime:

MAX Fazı Katmanlı Nano Kompozit Ti3SiC2 Yüksek Sıcaklık Özellikleri