Article

Journal of Aeronautics and Space Technologies (Havacilik ve Uzay Teknolojileri Dergisi)

, 8:14

First online:

Open Access This content is freely available online to anyone, anywhere at any time.

R&D Project selection by integrated grey analytic network process and grey relational analysis: an implementation for home appliances company

  • Umut R. TuzkayaAffiliated withIndustrial Engineering Department, Barbaros Bulvarı, YTÜ Email author 
  • , Ezgi YolverAffiliated withIndustrial Engineering Department, Barbaros Bulvarı, YTÜ

Abstract

For many firms, the key to improve competitiveness is their ability of research and development (R&D);therefore the R&D project selection is an essential decision process for them. In this study, we worked on R&D Project Selection issue and performed an implementation for a home appliances company. Wefirst discussed important criteria for R&D projects selection with R&D specialists in the company. Inorder to evaluate projects, many criteria, containing various sub-criteria were determined via extensiveliterature research. After reviewing multi criteria decision methods in order to handle theinterdependencies among the criteria and the sub-criteria, Analytic Network Process (ANP) was chosen.Due to being conformed to characteristics of R&D projects, the ANP model generated basing on greynumbers. Also, ANP was used to get the weight of criteria. The experts filled the pairwise comparisonmatrices, which were built up for defining the importance and influences of the criteria/sub-criteria inthe ANP model. According to these matrices, weights were determined. Then, determined alternativeprojects were ranked via Grey Relational Analysis (GRA) method. The model was applied on a real liferefrigerator projects in a home appliances company.

Keywords:

R&D Project Selection Grey Analytic Network Process Grey Relational Analysis

Gri analitik ağ süreci ve gri ilişkisel analiz ile entegre edilmiş ar-ge projelerinin seçimi: ev aletleri şirketinde bir uygulama

Özet

Araştırma ve geliştirme yeteneği bir çok şirketin rekabet etme gücünü arttıracak önemli bir faktördür. Bu nedenle Ar-Ge projelerinin seçimi şirketler için temel karar sürecidir. Bu çalışmada, Ar-Ge projeleri seçimi üzerine çalışılmış ve bir ev aletleri şirketinde konuyla ilgili bir uygulama yapılmıştır. İlk olarakAr-Ge uzmanlarıyla birlikte Ar-Ge projeleri seçiminde önemli olan kriterler üzerine çalışılmıştır. Projeleri değerlendirmek için birçok kriter ve bunlara bağlı alt kriterler geniş bir literatür araştırmasıyla belirlenmiştir. Birçok çok kriterli karar verme metodu incelendikten sonra, kriterler ve kriterler arası bağlılığı ele almak amacıyla ANP metodu kullanılmıştır. Bu çalışmada Ar-Ge projelerinin karakteriyle uyumlu olması nedeniyle gri sayılara dayalı ANP modeli oluşturulmuş ve kriter ağırlıklarının belirlenmesi için kullanılmıştır. ANP modelinde kriterlerin ve alt kriterlerin birbirlerine olan etkileri ve önem derecelerinin belirlenmesi için ikili karşılaştırma matrisleri oluşturulmuş ve uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. Oluşturulan bu matrislere göre ağırlıklar belirlenip, tanımlanan alternatif projelerGri İlişkisel Analiz (GİA) metodu kullanılarak sıralanmıştır. Uygulama olarak da bir ev aletleri şirketindeki gerçek buzdolabı Ar-Ge projelerinde bu modele başvurulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Ar-Ge Projelerinin Seçimi Gri Analitik Ağ Süreci Gri İlişkisel Analiz